S námi je právo na Vaší straně!
 • English
 • Slovenština
 • Polski
 • Deutsch
 • Français

Obchodní právo

Obchodně – právní poradenství

1) Tvorba a revize obchodních smluv a jiných dokumentů

 • Tvorba a revize kupní smlouvy, smlouvy o dílo, nájemní smlouvy, darovací smlouvy, rámcové smlouvy o spolupráci, smlouvy o zajištění reklamní služeb, smlouva o advokátní úschově
 • Odborné posouzení obchodních závazkových vztahů a navržení možností jejich optimalizace

2) Zastupování v obchodněprávních sporech

 • Zastupování při soudních, mimosoudních a mediačních jednáních
 • Uplatnění majetkových a nemajetkových nároků a ochrany klienta při nekalé soutěži, ochrana obchodní firmy a dobrého jména
 • Vymáhání škody a jiných pohledávek a nároků vzniklých z obchodních závazkových vztahů
 •  

Pracovně – právní poradenství

1) Příprava pracovněprávní dokumentace

 • příprava a revize podkladů k úpravě pracovněprávní vztahů – pracovních smluv, dohod o provedení práce, dohod o pracovní činnosti, „manažerských smluv“ a smluv o výkonu funkce (zejm. konkurenčních doložek, dohod o mlčelivosti), dohod o odpovědnosti zaměstnanců za škodu a ztrátu svěřených věcí
 • analýza pracovněprávních vztahů, asistence při přípravě a revizi interních předpisů a pracovních řádů zaměstnavatele, asistence při kolektivním vyjednávání a uzavírání kolektivních smluv

2) Řešení pracovněprávních sporů

 • řešení pracovně-právních sporů při  rozvázání pracovního poměru (výpověď zaměstnance nebo zaměstnavatele, dohoda o ukončení pracovního poměru, odvolání vedoucího zaměstnance, hromadné propouštění, právo na odstupné zaměstnance)
 • řešení pracovních úrazů a náhrad škody při újmě na zdraví či tzv. “nemocech z povolání”
 • zastupování zaměstnavatelů v řízeních o náhradu škody způsobené zaměstnancem

3) Právní pomoc při zaměstnávání cizinců

 • analýza právních aspektů zaměstnávání cizinců, vysílání zaměstnanců do zahraničí, problematika získávání zaměstnanců od agentur práce
 • právní poradenství zaměstnancům při získání zaměstnanecké karty, modré karty, uznávání odborné kvalifikace a odborné praxe

Právní služby v insolvenčním právu

 1. Právní poradna -  řešení úpadku, hrozícího úpadku, konkurzu, osobního oddlužení, reorganizace
 2. Právní zastoupení - přihláška pohledávky, přezkumné jednání, schůze věřitelů
 3. Incidenční spory - při popření pravosti, výše nebo pořadí pohledávky

Právní audit

Pohledávky nejen po celé České republice soudně vymáháme, ale především usilujeme, aby klient efektivně předcházel vzniku „nedobytných“ či obtížně vymahatelných dluhů, a to v rámci komplexního právního poradenství při provádění pravidelného právního auditu společnosti (tzv. due diligence). Tohoto cíle dosáhneme zejména komplexní optimalizací vnitřních procesů, vhodným utvrzením a zajištěním dluhů a nastavení vhodných smluvních podmínek a vnitřních předpisů.

Domluvte si s námi osobní schůzku

Rádi se Vám budeme věnovat a můžeme osobně prokonzultovat Vámi zaslané podklady!  
SJEDNAT SCHŮZKU