S námi je právo na Vaší straně!
 • English
 • Slovenština
 • Polski
 • Deutsch
 • Français

Dopravní nehody

 • právní analýza dopravní nehody a právní posouzení důsledků dopravní škodné události
 • uplatnění nároků na odškodnění vůči pojišťovně (pojistné plnění za způsobenou škodu) nebo vůči garančnímu fondu České kanceláře pojistitelů (nepojištěný, neznámý řidič či řidič ze zahraničí)
 • právní pomoc při likvidaci škodné události a při sporu s pojišťovnou nebo řidičem vozidla
 • právní zastupování v soudním a mimosoudním sporu o majetkovou či nemajetkovou újmu
 • právní zastupování v přestupkovém a trestním řízení ve věci dopravní nehody
 • spolupráce se znalci a jinými odborníky v dopravní oblasti

Domluvte si s námi osobní schůzku

Rádi se Vám budeme věnovat a můžeme osobně prokonzultovat Vámi zaslané podklady!  
SJEDNAT SCHŮZKU