S námi je právo na Vaší straně!
  • English
  • Slovenština
  • Polski
  • Deutsch
  • Français

Zastupování v soudních řízeních

  • Příprava podání žaloby, elektronického platebního rozkazu, evropského platebního rozkazu nebo směnečného platebního rozkazu k vymožení nároku
  • Příprava uznání dluhu, dohody o splátkách a o splátkovém kalendáři, dohoda o započtení dluhu, postoupení pohledávek
  • Návrh na exekuci, výkon rozhodnutí, spolupráce s exekutory
  • Zastupování oprávněného či povinného v soudním, rozhodčím nebo exekučním řízení,
  • Přihlášky pohledávek do insolvenčního řízení, zastupování při přezkumných jednáních a v incidenčních sporech v rámci insolvenčního řízení

Domluvte si s námi osobní schůzku

Rádi se Vám budeme věnovat a můžeme osobně prokonzultovat Vámi zaslané podklady!  
SJEDNAT SCHŮZKU