S námi je právo na Vaší straně!®
  • English
  • Slovenština
  • Polski
  • Deutsch
  • Français

Advokátní kancelář Ing. Mgr. Bc. Petra Molnára

  • Komplexní právní služby a kvalitní právní poradenství se zaměřením na autorské, stavební, občanské a obchodní právo
  • Efektivní právní zastoupení v soudních, správních, trestních a jiných řízeních v České republice a na Slovensku
  • Dlouhodobá spolupráce s právními specialisty a odborníky z právních, stavebních a jiných oborů, zejm. se stavaři, notáři, daňovými poradci, soudními znalci, soudními překladateli, exekutory či s insolvenčními správci
  • Právní pomoc v zahraničních záležitostech a poskytnutí právních služeb v angličtině

Ing. Mgr. Bc. Petr Molnár, advokát

Vzdělání

2009-2013
Palackého univerzita – Filozofická fakulta 
Obor: Angličtina se zaměřením na aplikovanou ekonomii (titul Bc.)
2006-2013
Palackého univerzita – Právnická fakulta (titul Mgr.)
Obor: Právo
2012-2015
Česká zemědělská univerzita v Praze – Provozně-ekonomická fakulta (titul Ing.)
Obor: Hospodářská politika a správa

Profesní oprávnění

2015
Mediátor - Slovenská republika
2020
Advokát - Česká republika

Jazykové znalosti

Anglický jazyk (C1)
Francouzský jazyk (B2)

Odborné publikace

Přednáší na mezinárodních právnických vědeckých konferencí v České republice a na Slovensku, zejm. konference:  Košické Dni Súkromného Práva. Olomoucké dny soukromého práva, Olomoucké právnické dny.

Hodnocení právních služeb zákazníky

nálepka kvalitynálepka kvality