Z nami jest prawo po Twojej stronie!
 • Čeština
 • English
 • Slovenština
 • Deutsch
 • Français

Prawo handlowe

Doradztwo prawne

1) Sporządzanie oraz rewizja umów handlowych oraz innych dokumentów

 • Sporządzanie oraz rewizja umów kupna sprzedaży, zlecenia, najmu, darowizny, umów współpracy, umów świadczenia usług promocyjnych, umów przewłaszczenia na zabezpieczenie
 • Opiniowanie prawnych obowiązków handlowych oraz propozycje ich optymalizacji

2) Reprezentacja w sprawach handlowych

 • Reprezentacja w sądowych i pozasądowych sprawach handlowych oraz mediacjach
 • Pomoc przy dochodzeniu majątkowych ora niemajątkowych roszczeń, ochrona klienta przed nieuczciwą konkurencją oraz ochrona dobrego imienia przedsiębiorcy
 • Pomoc przy rekompensatach szkód oraz egzekwowaniu należności pochodzących z umów handlowych

Doradztwo w zakresie prawa pracy

1) Przygotowanie podstaw do sporządzania dokumentacji

 • przygotowanie oraz rewizje podstaw do modyfikacji stosunków pracowniczych – umów o pracę, zlecenia, „umów menadżerskich” dotyczących zakazu konkurencji, umów odpowiedzialności materialnej pracowników za powierzone mienie
 • ocena stosunków prawnych w zakresie prawa pracy, pomoc prawna przy przygotowaniu oraz rewizji reguł wewnętrznych pracodawcy, pomoc przy negocjacjach zbiorowych oraz przy sporządzaniu układów zbiorowych pracy

2)  Rozwiązywanie sporów

 • pomoc w sprawach dotyczących rozwiązań stosunku pracy (wypowiedzenie złożone przez pracownika oraz pracodawcę, umowa o rozwiązaniu stosunku pracy, wypowiedzenie pracownika zarządzającego, wypowiedzenie grupowe, prawo do odszkodowania pracownika)
 • pomoc przy wypadku w trakcie pracy oraz jego odszkodowaniu, kiedy spowoduje uszkodzenie ciała, albo w przypadku zachorowania na „choroby zawodowe”
 • reprezentacja pracodawców w sprawach odszkodowania za szkody spowodowane pracownikiem

3) Pomoc prawna przy zatrudnianiu obcokrajowców

 • ocena aspektów prawnych zatrudnienia obcokrajowców, wysłania pracownika poza granicę, problemów zatrudniania pracowników z agencji pracy
 • doradztwo prawne w sprawach uzyskiwania karty pracownika, niebieskie karty, uznawania kształcenia oraz kwalifikacji zawodowe

Usługi prawne w zakresie prawa upadłościowego

 1. Doradztwo prawne – przy upadłości, zagrożeniu upadłością, postępowaniu upadłościowym, oddłużaniu, reorganizacji
 2. Reprezentacja prawna – zgłoszenie wierzytelności, posiedzenie niejawne, wstępne zgromadzenie wierzycieli
 3. Postępowania incydentalne – spór o wierzytelność, o jej wysokość albo kolejność

Audyt prawny

Windykujemy roszczenia na całym terenie Republiki Czeskiej. Przede wszystkim mamy jednak na celu, żeby klient skutecznie unikał długów, o które później składa roszczenia. Środkiem zapobiegawczym jest regularny audyt prawny firmy (potocznie due diligence). Tego celu osiągamy kompleksową analizą procesów wewnętrznych, stosownym zabezpieczeniem długów oraz optymalizacja warunków prawnych oraz reguł wewnętrznych firmy.

Umów się na spotkanie

Chętnie poświęcimy dla Ciebie czas potrzebny do osobistego spotkania i omówienia szczegółów Twojej sprawy.
Zamówić spotkanie