S námi je právo na Vaší straně!
  • English
  • Slovenština
  • Polski
  • Deutsch
  • Français

Stavební právo

Zajišťujeme komplexní právní služby a poradenství, zejm.:

  • Právní poradenství v oblasti převodu nemovitostí (domů, pozemků) a při pronájmu bytu bez realitky a bez kauce
  • Tvorbu a revizi smluvních dokumentů spojených s prodejem nemovitosti a úpravy právních vztahů k stavebním pozemkům (nájemní smlouva, kupní smlouva na nemovitost, smlouva o dílo, smlouva o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví, zřízení zástavního práva smluvního, předkupního práva, zřízení věcných břemen (práva stavby) a služebností)
  • Uplatnění reklamací, nároku na odškodnění z vad stavby a z prodlení s dokončením díla, odstoupení od smlouvy,
  • Právní zastoupení stavebníka a osob zúčastněných v územním a stavebním řízení u stavebního úřadu, popř. právní zastoupení v navazujících soudních řízeních (při územním řízení o umístění stavby, o dělení pozemků, územním souhlasu, řízení o stavebním povolení, žádosti o kolaudační souhlas, podávání námitek proti stavebním záměrům sousedů nebo developerů, odvolání proti vydaným stavebním povolením, žádostí o odstranění nepovolených staveb)
  • Právní poradenství u neoprávněných a nepovolených „černých“ staveb – viz níže TV reportáž Černých ovcí o problematice odstranění stavby vybudované v rozporu s původním stavebním povolením (umístěna 40 metrů mimo původní trasu), která však byla následně řádně zkolaudována stavebním úřadem. Jaké možnosti právní obrany mají vlastníci stavby vodovodní přípojky v řízení o odstranění stavby?

Zdroj : MÁSLOVÁ, Andrea. Vodovodní přípojka. Černé ovce [online]. Česká televize, 2021 [cit. 2021-10-24]. Dostupné z: https://www.ceskatelevize.cz/porady/1...

Domluvte si s námi osobní schůzku

Rádi se Vám budeme věnovat a můžeme osobně prokonzultovat Vámi zaslané podklady!  
SJEDNAT SCHŮZKU