S nami je právo na Vašej strane!
 • Čeština
 • English
 • Polski
 • Deutsch
 • Français

Autorské právo

Autorské právo

 • právna analýza a poradenstvo v oblasti autorského zákona a súčasných noviel;
 • príprava licenčných zmlúv, zmlúv o vytvorení autorských diel a nakladateľských zmlúv;
 • zastupovanie oprávnených klientov v súdnych a iných konaniach o vymáhaní nárokov, ktoré vyplývajú z autorských a súvisiacich práv;
 • zastupovanie obžalovaných klientov v súdnych konaniach o vyhlásení bezdôvodného obohatenia vymáhaného kolektívnymi správcami OSA, INTEGRAM, filmovými distribútormi (Bontonfilm, Falcon, Film Europe), Českou protipirátskou úniou alebo Medzinárodnou federáciou fonografického priemyslu (IFPI).

Právo ochranných známok

 • právne poradenstvo pri ochrane, správe a registrácii ochranných známok,
 • zastupovanie v správnych konaniach pred Úradom priemyselného vlastníctva ČR, Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)či Svetovou organizáciou duševného vlastníctva (WIPO)a rešerše v príslušných registroch priemyselných práv;
 • zastupovanie v súdnych sporoch o porušení práv priemyselného vlastníctva.

Významným úspechom Advokátskej kancelárie a súčasne prelomom v problematike autorských licenčných poplatkov bol nález Ústavného súdu zo dňa 15. 4. 2014, sp. zn.: II ÚS 3076/13, OAZA vs. VELO CZ – viď nižšie uvedený odkaz na reportáž Českej televízie:

Odkaz na video “ÚS o sťažnosti proti poplatkom za rádio“

Ďalším významným úspechom je v súčasnosti nález Ústavného súdu ČR z dňa 21. 5. 2019, sp. zn.: III. ÚS 3102/16, INTERGRAM vs. Houlík, z ktorého vyplýva, že kolektívni správcovia nemôžu od majiteľov podnikov a reštaurácií automaticky vymáhať licenčné poplatky za autorské práva. Kolektívni správcovia musia totiž vždy najskôr preveriť a preukázať, že sú v danom televíznom, rozhlasovom alebo inom podobnom vysielaní skutočne zahrnuté autorské diela či výkony umelcov. Zároveň musia dokázať, že ich zmluvne zastupujú.

Dohodnite si s nami stretnutie

S radosťou sa vám budeme venovať a osobne môžeme prekonzultovať vami odoslané podklady.
DOHODNÚŤ SI STRETNUTIE