S nami je právo na Vašej strane!
 • Čeština
 • English
 • Polski
 • Deutsch
 • Français

Dopravné nehody

 • právna analýza dopravnej nehody a právne posúdenie následkov škodovej udalosti
 • uplatnenie nároku na odškodnenie voči poisťovni (poistné plnenie za spôsobenú škodu) alebo voči garančnému fondu Českej kancelárie poisťovateľov (vodič bez poistenia, neznámy vodič alebo vodič zo zahraničia)
 • právna pomoc pri likvidácii škodovej udalosti a spore s poisťovňou alebo vodičom vozidla
 • právne zastupovanie v rámci súdneho a mimosúdneho sporu súvisiaceho s majetkovou či nemajetkovou ujmou
 • právne zastupovanie v priestupkovom a trestnom konaní vo veci dopravnej nehody
 • spolupráca so znalcami a inými odborníkmi v dopravnej oblasti

Dohodnite si s nami stretnutie

S radosťou sa vám budeme venovať a osobne môžeme prekonzultovať vami odoslané podklady.
DOHODNÚŤ SI STRETNUTIE