S nami je právo na Vašej strane!
  • Čeština
  • English
  • Polski
  • Deutsch
  • Français

Advokátska kancelária Ing. Mgr. Bc. Petra Molnára

  • Komplexné právne služby a kvalitné právne poradenstvo so zameraním na autorské, stavebné, občianske a obchodné právo
  • Efektívne právne zastúpenie v súdnych, správnych, trestných a ďalších konaniach v Českej republike a na Slovensku
  • Dlhodobá spolupráca s právnymi špecialistami a odborníkmi z právnych, stavebných a ďalších odborov, najmä so stavbármi, notármi, daňovými poradcami, súdnymi znalcami, súdnymi prekladateľmi, exekútormi alebo insolvenčnými správcami
  • Právna pomoc v zahraničných záležitostiach a poskytovanie právnych služieb v angličtine

Ing. Mgr. Bc. Petr Molnár, advokát

Vzdelanie

2009-2013
Palackého univerzita – Filozofická fakulta 
Odbor: Angličtina so zameraním na aplikovanú ekonómiu (titul Bc.)
2006-2013
Palackého univerzita – Právnická fakulta (titul Mgr.)
Obor: Právo
2012-2015
Česká zemědělská univerzita v Praze – Provozně-ekonomická fakulta (titul Ing.)
Odbor: Hospodárska politika a správa

Odborné oprávnenie

2015
Mediátor - Slovenská republika
2020
Advokát - Česká republika

Jazykové zručnosti

Anglický jazyk (C1)
Francúzsky jazyk (B2)

Odborné publikácie

Prednášky na medzinárodných právnických vedeckých konferenciách v Českej republike a na Slovensku, a to najmä na nasledujúcich podujatiach:  Košické dni súkromného práva, Olomoucké dny soukromého práva, Olomoucké právnické dny.

Dohodnite si s nami stretnutie

S radosťou sa vám budeme venovať a osobne môžeme prekonzultovať vami odoslané podklady.
DOHODNÚŤ SI STRETNUTIE