Z nami jest prawo po Twojej stronie!
  • Čeština
  • English
  • Slovenština
  • Deutsch
  • Français

Reprezentacja przed sądami

  • Przygotowanie oskarżenia, nakazu zapłaty, europejskiego nakazu zapłaty oraz nakaz zapłaty z weksla
  • Przygotowanie uznania długu, umowy zapłaty oraz umowy o harmonogramie amortyzacji, umowa potrącenia, przelewu (cesji)
  • Złożenie wniosku o przymus egzekucyjny, realizacja przymusu, współpraca z komornikami sądowymi
  • Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym, reprezentacja w posiedzeniach niejawnych oraz postępowaniach incydentalnych w ramach postępowania upadłościowego

Umów się na spotkanie

Chętnie poświęcimy dla Ciebie czas potrzebny do osobistego spotkania i omówienia szczegółów Twojej sprawy.
Zamówić spotkanie